Menu

ล้ง 1919

ในปี ค.ศ.๑๘๗๑ นายตันฉื่อฮ้วงได้เข้ามาตั้งรกรากในประเทศสยาม ทำธุรกิจค้าขายที่ ฮวย จุ่ง ล้ง ณ สถานที่แห่งนี้ก็ได้กลายเป็นที่ตั้งของห้างหวั่งหลี และทายาทในรุ่นต่อ ๆ มา ได้ขยายกิจการเพิ่มเติม ทั้งธุรกิจค้าข้าว โรงสีไฟ โพยก๊วน ธนาคาร ประกันภัย ฯลฯ ปัจจุบัน ทายาทรุ่นที่ ๕ ได้ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู ฮวย จุ่ง ล้ง” และเปลี่ยนชื่อ เป็น ล้ง ๑๙๑๙” ให้เป็นท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีน แหล่งศิลปวัฒนธรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งรวมไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ ประเพณี และงานศิลปะ สำหรับคนไทย และชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชม

ล้ง 1919 เดิมเรียกกันว่า ฮวย จุ่ง ล้ง ( ) แปลตรงตัวว่า ท่าเรือกลไฟ สร้างขึ้นโดยพระยาพิศาลศุภผล ต้นตระกูลพิศาลบุตร ในปี ค.ศ. 1850 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของการค้าขายระหว่างเมืองสยามและนานาประเทศอาคารสถาปัตยกรรมจีนนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับรองรับการเป็นท่าเรือเท่านั้น แต่เป็นศาลเจ้าเพื่อเป็นที่สักการะของผู้มาเยือน เป็นเรือนแถวสองชั้นเพื่อประกอบการค้า เป็นสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าในการนำเข้าและส่งออกไปต่างประเทศช่วงปี ค.ศ. 1900 อาคารนี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นที่พักอาศัยของคนจีนที่อพยพมา และยังเป็นศูนย์รวมของสมาคมพ่อค้าจีนที่มีชื่อเรียกว่า กงเก็ก ปี 1919 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ฮวย จุ่ง ล้ง ได้ถูกขายให้กับตระกูลหวั่งหลี

ล้ง1919 สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่เรียกว่าหมู่อาคาร ซาน เหอ หยวน’ ( ) ซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 โดยมีอาคาร 3 หลังเชื่อมต่อกันเป็นรูปตัวยู มีพื้นที่ว่างตรงกลาง เปิดโล่งเป็นลานสี่เหลี่ยม เพื่อให้ถูกต้องต่อศาสตร์ความเชื่อด้านฮวงจุ้ย ที่ว่าฟ้าและดินเชื่อมต่อกัน รูปแบบอาคารก่ออิฐฉาบปูน ฐานราก, พื้น, ระเบียง, ประตู-หน้าต่าง และโครงหลังคา สร้างด้วยไม้สักทั้งสิ้น อาคารหลักตรงกลางหันหน้าสู่แม่น้ำเป็นที่ประดิษฐานของศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว ส่วนอาคารรองด้านข้างใช้เป็นสำนักงาน ที่พักอาศัยและโกดังเก็บสินค้า ส่วนภาพจิตรกรรมโบราณบนฝาผนังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์มงคล และวรรณกรรมจีนโบราณ

ศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว

 

เจ้าแม่หม่าโจ้วประดิษฐานอยู่ที่ล้ง 1919 เป็นที่เคารพสักการะของคนเดินเรือและคนจีนโพ้นทะเลเป็นอย่างยิ่ง ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ที่ทำด้วยไม้ทั้ง 3 ภาค ประกอบด้วย

- จุ้ยบ๋วยเนี้ย เด็กสาว ที่ทำสมาธิแก่กล้า หยั่งรู้ดินฟ้าอากาศ ช่วยเหลือและรักษาผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก

- ไห่ตั้งหม่า องค์เจ้าแม่หม่าโจ้ว ที่ประทานพรผู้ที่มาสักการะให้ประสบความสำเร็จและมั่งมีศรีสุข

- เทียนโหวเซี่ยบ้อ เจ้าแม่แห่งสรวงสวรรค์ เต็มไปด้วยความเมตตาต่อสรรพสัตว์

ไม่มีหลักฐานแน่นอนว่าองค์หม่าโจ้วทั้งสามได้มาถึงสยามเมื่อใด แต่ได้มาประดิษฐานอยู่ที่ล้ง 1919 ตั้งแต่แรกสร้าง


มาดูบรรยากาศของล้ง 1919กันดีกว่า

ศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว จำลอง ของจริงอยู่ด้านบน

มีร้านอาหารบรรยากาศดีๆ

กลางคืนมาเดินชิวถ่ายรูป

วิวสวยริมแม่น้ำยามค่ำคืน