Menu

PRE RALLY THAILAND 2017 สนาม 4 จันทบุรี

Pre rally Thailand 2017 เป็นสนามที่ 4ซึ้งเป็นสนามสุดท้ายของปี 2017 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชา จังหวัดจันทบุรี โดยทำการเปิดศูนย์อำนวยการแข่งขันบริเวณศูนย์ประสานงานตลาดการค้าชายแดนไทยกัมพูชาด่านถาวรบ้านแหลม อำเภอโปร่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีรถยนต์เข้าแข่งขันทั้งหมด 39 คัน จาก10รุ่น นอกจากการแข่งขันรถยนต์แล้วยังมีการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในรายการแข่งขัน ไฮโดรซิน พรีมอโตแรลลี่ 2017 สนามนี้เป็นสนามที่6 ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายเช่นเดียวกัน