Menu

ลามิน่ารับรางวัลตราสินค้าที่ครองใจผู้บริโภคด้วยคะแนนโหวตสูงสุด ต่อเนื่องถึง 14 ปี

ฟิล์มกรองแสงลามิน่าเป็นฟิล์มกรองแสงหนึ่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทย ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับ 1 ให้ได้รับรางวัลซุปเปอร์แบรนด์ ตราสินค้าที่ครองใจผู้บริโภคสูงสุด ต่อเนื่องถึง 14 ปี (ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน) จึงนับได้ว่าฟิล์มกรองแสงลามิน่าเป็นฟิล์มคุณภาพสูงสุด ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั่วเมืองไทย และกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก ตอกย้ำความเป็นฟิล์มผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจฟิล์มกรองแสงในประเทศไทยอย่างไม่เคยมีฟิล์มใดเคยได้รับมาก่อน

รางวัลซุปเปอร์แบรนด์ที่ได้รับสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและวางใจในฟิล์มกรองแสงลามิน่าผู้บริโภค รวมไปถึงความเป็นเลิศด้านการสร้างแบรนด์ทั้งในด้าน Brand Quality (คุณภาพของแบรนด์) Brand Affinity (ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค) และ Brand Personality (เอกลักษณ์ของแบรนด์)  ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จอันสูงสุด เนื่องจากรางวัลดังกล่าวนี้ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงจากผู้บริโภครวมทั้งบุคคลในสายงานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์และตัวแทนคณะกรรมการอิสระของซุปเปอร์แบรนด์