Menu

ครบรอบ 10 ปีการประกวด TOYOTA Dream Car Art Contest 2020 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

TOYOTA Dream Car Art Contest เป็นโครงการประกวดภาพวาดและระบายสีระดับโลก ที่จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โดยมุ่งหวังให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการโดยมีศิลปะเป็นสื่อกลาง นอกจากนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย โดยโตโยต้าและเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายได้มุ่งเน้นที่จะยกระดับและเสริมสร้างทักษะของเยาวชนทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมเวิร์กชอปเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะและการสร้างผลงานอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้พื้นฐานการวาดภาพและเสริมจินตนาการด้านความคิด ภายใต้หัวข้อ “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” อันมีส่วนสำคัญในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ

โดยแบ่งระดับอายุในการประกวดออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี รุ่นระดับอายุ 8-11 ปี และรุ่นระดับอายุ 12-15 ปี ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสีในหัวข้อ “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” หรือ “TOYOTA Dream Car Art Contest 2020” ปีที่ 10 สามารถสมัครได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ช่องทางการสมัคร

- ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.dreamcarthailand.com

- ติดต่อรับใบสมัครได้ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ

ระยะเวลารับสมัคร

 - 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องวาดภาพพร้อมระบายสีตามความคิดและจินตนาการด้วยตนเอง ภายใต้หัวข้อ “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” และส่งผลงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผลงาน    ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในแต่ละรุ่นจำนวน 3 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 9 ผลงาน ให้เป็นผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีในโครงการ  “TOYOTA Dream Car Art Contest 2020” ในระดับประเทศ  และจะประกาศผลในเดือนมิถุนายน 2563 โดยผู้ชนะการประกวดทั้ง 3 รุ่น จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และทุนการศึกษาจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ชนะการประกวดอันดับที่ 1 ของทั้ง 3 รุ่น จะได้ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนตุลาคม 2563 ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ชนะรางวัลที่ 1ของทั้ง 3 รุ่น ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานไปร่วมประกวดในเวทีระดับโลกในปี 2564