Menu

เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส คว้ารางวัล Thailand Top Company Awards 2020 ตอกย้ำความเป็นสุดยอดองค์กรต้นแบบในวงการธุรกิจไทย

เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัดผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นสุดยอดองค์กรต้นแบบในวงการธุรกิจไทยในอุตสาหกรรม ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ คว้ารางวัล Thailand Top Company Awards 2020ประเภทความเป็นเลิศ “Most Admired Award”ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่น่าชื่นชม ด้านสินค้าและบริการด้านการดำเนินธุรกิจ ด้านธรรมภิบาลสร้างความจดจำที่ดีให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี คุณวินธร บุนนาคกรรมการผู้จัดการ บ. เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ณห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563
ที่ผ่านมาพิธีมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2020 จัดโดยนิตยสารBusiness+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนับเป็นรางวัลอันเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแด่องค์กรธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดของประเทศ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด“ธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อสังคมแห่งอนาคต” (Smart Businesses for Future Societies) ซึ่งในปีนี้มีองค์กรได้รับรางวัลทั้งสิ้นรวม 26 รางวัลประกอบด้วยรางวัลประเภทอุตสาหกรรม 12 และรางวัลความเป็นเลิศ 14 รางวัลทุกองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลถือเป็นองค์กรต้นแบบในวงการธุรกิจไทย