Menu

โตโยต้าห่วงใยลูกค้า ยกระดับบริการ ออกมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

จากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขอนามัยและตอกย้ำความมั่นใจแก่ลูกค้า ออกมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านโชว์รูมและศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า 471 แห่งทั่วประเทศ

    นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เพื่อเป็นการลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัท โตโยต้าฯ ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวโดยให้พนักงานของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทุกแห่งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในการดูแลเรื่องสุขอนามัยทั้งบริเวณโชว์รูมและศูนย์บริการฯ ในทุกจุดสัมผัส รวมทั้งลูกค้าที่นำรถยนต์โตโยต้าเข้ารับบริการนั้น จะได้รับการดูแลทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสภายในรถยนต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว ซึ่งบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคนั้นครอบคลุมถึงรถยนต์ทุกยี่ห้อที่สนใจ โดยสามารถทำการนัดหมายล่วงหน้ากับศูนย์บริการโตโยต้าใกล้บ้าน”

    ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริการลูกค้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการเพิ่มกระบวนการฆ่าเชื้อโรคฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

    1. การนัดหมายคอลเซ็นเตอร์จะแจ้งเงื่อนไขการคัดกรองลูกค้าและมาตรการดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนย์บริการฯเพื่อทำความเข้าใจและความสะดวกของลูกค้า

    2. เมื่อลูกค้าเข้ารับบริการจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองเบื้องต้น

    3. เจ้าหน้าที่รับรถเช็คทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนปฏิบัติงาน

    4. สร้างความมั่นใจลูกค้าขณะนั่งรอภายในศูนย์บริการโตโยต้า ด้วยมาตรฐานการรักษาความสะอาดผ่านการเช็ดพื้นภายในศูนย์บริการฯ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ

    5. หลังการซ่อมรถยนต์ เพิ่มมาตรการการทำความสะอาดรถยนต์ ด้วยการพ่นสเปรย์ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องโดยสารทุกจุดก่อนการส่งมอบ

    สำหรับลูกค้าที่สนใจทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคทั้งลูกค้าโตโยต้าและรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 02-386-2000 หรือโทรนัดหมายได้ที่ศูนย์บริการฯของผู้แทนจำหน่ายฯ ใกล้บ้าน ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 30 เมษายน 2563