Menu

เที่ยวกุฎีจีน ชุมชนเก่าแก่กับมนต์เสน่ห์แห่งความหลากหลาย

วันนี้ SUPER FAST Smart Moving ขอพาทุกคนไปสัมผัสเรื่องราวของชุมชนเล็กๆที่ชื่อว่า "กุฎีจีน" ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ซึ่งหลายคนคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีเวลานั่งรถผ่านสะพานพุทธ หรือนั่งเรือด่วนเจ้าพระยา จะมีสักกี่คนเชียวที่รู้ว่า.... - สถานที่แห่งนี้คือชุมชนเก่าแก่ซึ่งเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์มากมายทางประวัติศาสตร์ - เป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนาที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว ทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน โปรตุเกส และแขก - นี่คือเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นที่ทำให้ชุมชนแห่งนี้ควรค่าแก่การเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทุกคน มรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายถูกสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ชวนให้มาสัมผัสอย่างน้อยเพียงสักครั้งในชีวิต

 

วัดซางตาครู้ส

วัดซางตาครู้สเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกของชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระราชที่ดินให้แก่ชาวโปรตุเกสซึ่งร่วมทำการศึกต่อต้านพม่า มีการบูรณะซ่อมแซมและสร้างใหม่มาแล้วหลายครั้ง โดยอาคารปัจจุบันสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 บริเวณโดยรอบโบสถ์แห่งนี้คือที่อยู่อาศัยของชาวคริสต์ซึ่งยังคงปรากฎวิถีชีวิตและวัฒนธรรมหลายอย่างที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโปรตุเกสและยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ ขนมฝรั่งกุฎีจีน เค้กชิ้นแรกของเมืองไทย​

 
ศาลเจ้าเกียนอันเกง
 

ศาลเจ้าเกียนอันเกง เป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมตามความเชื่อของชาวจีนฮกเกี้ยนที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้ นับเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรี มีอายุมากกว่าร้อยปี ภายในศาลเจ้ามีงานแกะสลักและภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งประณีตและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง แถมยังได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วยนะครับ​

 

วัดกัลยาณมิตร
 
วัดกัลยาณมิตร ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยพุทธในชมชนกุฎีจีน ซึ่งเริ่มสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ชื่อ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงในหมู่ชาวจีนอีกด้วย โดยชาวจีนนิยมเรียกหลวงพ่อโตว่า “ซำปอกง”
 
กุฎีขาว (มัสยิดบางหลวง)
 
 
 
 

 กุฎีขาว (มัสยิดบางหลวง) เป็นมัสยิดแห่งเดียวในโลกที่มีสถาปัตยกรรมแบบทรงไทย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณริมคลองบางหลวงใกล้กับชุมชนกุฎีจีน ชาวมุสลิมที่นี่ได้ก่อร่างสร้างชุมชนมาพร้อมๆกับการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ มีบรรพบุรุษของชาวชุมชนเป็นแขกจาม (ชาวมุสลิมจากอาณาจักรจัมปาในเขมร ที่เข้ามาเป็นกองอาสาจาม) และแขกแพ (ปลูกแพอยู่) ที่อพยพมาจากอยุธยาเมื่อคราวกรุงแตก
ภายในมัสยิดเต็มไปด้วยงานศิลปะที่ผสมผสานความเป็นจิตรกรรมไทยเข้ากับศาสนาอิสลามอย่างลงตัว สวยงามแปลกตาเป็นเอกลักษณ์ของมัสยิดแห่งนี้ซึ่งหาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว​

สำหรับใครที่อยากชมบรรยากาศและเรื่องราวต่างๆของกุฎีจีนแบบละเอียด รับชมได้ที่รายการเราตามลิงค์นี้เลยครับ