Menu
+

เปิดตัวโครงการ IMC Plan Contest ประจำปี 2019 มุ่งค้นหานักการตลาดรุ่นใหม่ไฟแรง

ก้าวสู่ยุคการตลาดยุคใหม่เต็มตัว เอ.พี. ฮอนด้า ผนึกกำลังมาร์เก็ตเธียร์ เปิดตัวโครงการ IMC Plan Contest ประจำปี 2019 มุ่งค้นหานักการตลาดรุ่นใหม่ไฟแรง...
+

มิชลิน ร่วมกับ IFP Energies Nouvelles และ Axens สร้างมิติใหม่ให้กับโครงการไบโอบัตเตอร์ฟลาย (BioButterfly)

มิชลิน ร่วมกับ IFPEN และ Axens ประกาศที่จะสร้างโรงงานต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตบิวทาไดอีนจากไบโอเอทานอลขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศฝรั่งเศส...
+

บริดจสโตนสนับสนุนยางประหยัดเชื้อเพลิงสำหรับรถพลังงานแส งอาทิตย์ แก่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 32 ทีม ในรายการแข่งขัน 2019 Bridgestone World Solar Challenge

บริดจสโตนสนับสนุนยางประหยัดเชื้อเพลิงสำหรับรถพลังงานแสงอาทิตย์ แก่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 32 ทีม ในรายการแข่งขัน 2019 Bridgestone World Solar Challenge...