Menu
+

จาก ‘แชท’ สู่ ‘อินไซต์’ ถอดรหัสแชท คอมเมิร์ซของ ‘กรุงศรี ออโต้’

ในยุคที่แอปพลิเคชันแชทได้กลายเป็นเครื่องมือที่แบรนด์ทั้งเล็กและใหญ่ใช้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การแข่งขันจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การเผยแพร่ข้อมูลไปสู่ผู้บริโภคในวงกว้างมากที่สุดอีกต่อไป...
+

คาราวานบรรเทาทุกข์นิสสัน มอบสิ่งของบริจาคให้กับผู้ประสบภัย ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ตัวแทนพนักงานของบริษัทฯ และสื่อมวลชน เดินทางกว่า 1,500 กิโลเมตรเพื่อบริจาคและช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม...