Menu
+

Michelin Passion Experience 2019 มอบโอกาส สัมผัสโลกแห่งความเร็วของนักแข่งรถระดับมืออาชีพ พร้อมทดสอบสุดยอดสมรรถนะและความปลอดภัยของยางมิชลิน

Michelin Passion Experience 2019 มอบโอกาส สัมผัสโลกแห่งความเร็วของนักแข่งรถระดับมืออาชีพ พร้อมทดสอบสุดยอดสมรรถนะและความปลอดภัยของยางมิชลิน...
+

ฟอร์ดจัดแข่งขันโครงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ปีที่ 5 ชิงทุนรวม 760,000 บาท ในโครงการ Go Further Innovator Scholarship 2019

ฟอร์ดจัดแข่งขันโครงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ปีที่ 5 ชิงทุนรวม 760,000 บาท ในโครงการ Go Further Innovator Scholarship 2019...
+

ผู้บริหารนิสสัน สรรเพชญ ตั้งเสาวภาคย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะทำงานกลุ่มที่ 3 ของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

ผู้บริหารนิสสัน สรรเพชญ ตั้งเสาวภาคย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะทำงานกลุ่มที่ 3 ของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย...